Решения на ОбС
Протокол №17 - 14.09.2012 год.

 

Днес 14.09.2012 г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - град Димово се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Димово, открито и ръководено от неговия председател - Светослав Славчев. 

    На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват двама общински съветници - Цветомир Цветков и Росен Караджов, от които Росен Караджов по уважителни причини. 

     В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар - Емил Георгиев, заместник – кмета на общината Илчо Илиев, началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Белоградчик – Пламен Петров и главен експерт „Сигурност на информацията и ОМП” на Общинска администрация – Димово.

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли