Забележителности
Природни забележителности

Община Димово няма традиции в развитието на масовия туризъм. Но съществуващите природни дадености, географско положение и близост до туристически обекти от национално и межденародно значение като пещера "Магура", "Белоградчишките скали", Замъка "Баба Вида", Биосферен резерват "Чупрене" създават предпоставки за развитие на този сектор от местната икономика.
Съществуват ресурси и предпоставки за развитието на културния, кулинарния, ловния и др. видове туризъм. Непокътнатата природа, чистия въздух, добронамереното отношение на местното население способстват за бъдещето развитие на туризма като важен отрасъл от местната икономика. Поради тази причина в Плана за развитие на община Димово 2007-2013 година са заложени за разработване и изпълнение редица проекти насочени в сферата на културата и туризма.
Предстои реализацията на проект за развитие на еко - туризъм в района на с. Гара Орешец.

Белоградчишките скали
Белоградчишките скали са една от най-вълнуващите атракции сътворени някога от природата. Най-интересният и значителен паметник на културата в исторически аспект в Белоградчик е крепостта "Калето". Възникнала е още преди обособяването на българската държава. Тя е била крепост наблюдателница на Римската империя.

Пещера "Магурата"
Магурата е най-голямата пещера в България и се намира в подножието на Рабишката могила само на 11 км. от гр. Димово. Височината на могилата достига 461 м. Общата дължина на пещерата е около 3000 м., от които са благоустроени 1400м. Най-ценното наследство са пещерните рисунки, за които първобитните художници са използвали тор от прилепи и червена глина. Близо 700-те рисунки правят Рабишката пещера единствена в цяла Югоизточна Европа. Известна е с отлежалото пенливо вино и туристите имат уникален шанс да го дегустират на място в пещерата.

Пещера "Венец"
Намира се до с. Орешец. Дължината по главната й ос е около 200 м. Изключително красива и богата на образувания, удобна за посещение. Проникване се извършва за час и половина. Не се изисква специална екипировка.

Пещера "Козарника"
Пещерата се намира в землището на с. Гара Орешец. В долната част на пещерните отложения са открити находки от лагери на първобитния човек, които датират от преди 1 300 000 год. Това са най-ранните следи на човешко присъствие в Европа. В горните пещерни слоеве са открити находки, свързани с появата на Хомо сапиенс, също така пещерата има уникални образци на най-древното човешко изкуство, сечива и оръжия от кремък и кост, останки от скелети на вече изчезнали животни, като древни лъвове, пантери, коне, пещерна хиена, предшественици на съвременната мечка, елен, диво говедо. Пещерата отговаря отлично на изискванията за включването й като първокласен обект на международния туризъм.

Пещера "Миризливка"
Тя е трудно достъпна. Преди милиони години пещерите "Миризливка" и "Козарника" са били една пещера, но поради разместване и потъване на земните пластове, са се обособили в две отделни пещери със срещуположни входове. Пещера "Миризливка" е със същите спелеологични характеристики както пещера"Козарника".

Пещера "Пропаст"
Пещерата е трудно достъпна и слабо проучена. Влизането е възможно само с водач и специализирана екипировка.

Районът на с. Гара Орешец е богат на карстови пещери. До момента са открити и картотекирани още 28.
Пещерите на територията на общината са:
- Живанина дупка - с. Гара Орешец
- Башовшки печ - 1289 метра
- пропаст „Стола"- 347 метра
- Венеца - 220 метра
- Сухи печ - 218 метра
- Парнак - 93 метра
- Подкапница - 27 метра
- Миризливка - 21 метра
- Чучулятица -
- Кукувича яма
- Лепенишки печ - с. Извор - 125 метра
- Чука - с. Извор 12. Метра
- Студената пещера - с. Лагошевци - 90 метра
- Джамиите - с. Бела - 26 метра
- Дупката - с. Яньовец - 24 метра
- Чатал камък - с Ярловица - 15 метра
- Белилката - с. Владиченци - 12 метра

Галерия от снимки
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли