Населени места
Село Медовница

Възниква около 1740г.
Медовница - жителите са се занимавали с пчеларство. Всяко семейство е имало по 30 кошера. Най-старият род е Дръндарци.
Село Медовница е на кръстопътя между Видин, Монтана и Лом. По улиците му пъплят тирове и леки коли, движещи се от северозападната граница към столицата и за международния път Е-79. Някогашното му място днес е дъно на язовир. За да избягат от апаши по оживения търговски път Видин-Берковица, който минавал през селото, старейшините се преселили на няколко километра от него. Заради многото кошери, които се появили по баричките, го прекръстили от Станиславци на сегашното му име.
Медовница е класически пример за това какво може да направи миграцията от един благоденстващ селскостопански район.
"Преди половин век в него живеели 1800 души и малко от 420-те къщи били бедни", твърди най-дългогодишният му кмет Иван Ставрев. Съселяните му били работливи собственици на обширни ниви, есен къщите пращели от земеделска продукция. Селото било център на община, от съседните Скомля, Карбинци, Воднянци идвали в него да търсят властта за своите проблеми. Така до 50-те години на миналия век, когато кооперирали земята, а ТКЗС-о не могло да предложи работа на всички.
Само за пет-шест години огромната част от жителите му потърсили препитание другаде. Заселили се в София, Видин, Монтана, Лом. Най-възрастните избрали да градят нов дом в създаващото се на 3-4 км покрай жп гарата село Орешец.
Имахме своя рай, а тръгнахме да търсим работа на голо поле, обяснява 90-годишна баба. За кратко време били принудени да закрият училището, на повече от половината къщи виснал катинар.
Училището е основано 1897 г., а прогимназията 1922г.Читалището е уредено през 1926 г.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли