По договор № 13693/31.08.2020 г. с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и почистване на складове, в които се съхраняват“, сключен между ПУДООС и ДЗЗД „Проект Пестициди 2019“, в периода 17.09.2020 – 14.10.2020 г. бяха преопаковани и транспортирани за окончателно обезвреждане препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, съхранявани в склад, находящ се в землището на гр. Димово, с географски координати 43.749641, 22.740259. Складът бе почистен от фирмата изпълнител и предаден на община Димово.

По договор № 13693/31.08.2020 г. с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и почистване на складове, в които се съхраняват“, сключен между ПУДООС и ДЗЗД „Проект Пестициди 2019“, в периода 17.09.2020 – 14.10.2020 г. бяха преопаковани и транспортирани за окончателно обезвреждане препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, съхранявани в склад, находящ се в землището на гр. Димово, с географски координати 43.749641, 22.740259. Складът бе почистен от фирмата изпълнител и предаден на община Димово.

Прекъсване на електрозахранването на 26.10. и 27.10.2020 г.

Прекъсване на електрозахранването на 26.10. и 27.10.2020 г.

Уважаеми съграждани,
ще има прекъсване на електрозахранването в следните населени места на територията на община Димово:
На 26.10.2020 г. за времето от 13:00 часа до 16:30 часа – гр. Димово, с. Кладоруб, с. Острокапци;
На 27.10.2020 г. за времето от 08:00 часа до 17:00 часа – с. Скомля, с. Дълго поле, с. Костичовци, с. Шипот, с. Лагошевци, с. Извор, с. Владиченци, с. Мали Дреновец, с. Държаница, с. Арчар.

Съобщение

Съобщение

На  20.10.2020г. от  09:00 до 13:00 часа няма да има вода в гр. Димово 

Същата няма да бъде годна за пиене в следващите 24 часа. 

Общинска администрация- Димово

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Видин за периода 19.10-23.10.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Видин за периода 19.10-23.10.2020 г.