Населени места
Село Костичовци

Легендата е, че когато забивали кол ударили на нещо твърдо. Помислили, че е камък, но вместо това намерили кости. Учудено завикали „кости", а турчина извикал „чок" (много) и от тук Костичовци. Училището е открито 1896 г., а прогимназията 1921 г. Църквата „Свети Николай Чудотворец" е построена 1892г. Читалището е основано на 12.02.1928г.
През 1920г. тук два дни е бил Димитър Благоев. През 1923г.селото наброява 124 домакинства, а през 1945г. - 240 домакинства и 1160 жители.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли