Конфликт на интереси
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 - т. 4 от ЗПКОНПИ

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т. 3

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т. 2

Част I

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т. 2

Част II

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т.

4

 

Снежана

Симова

 Ст. счетоводител

 изтегли

 

Да

  изтегли

 

Миронка

Табакова

Гл. експерт „ГРАО"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Иван

Табаков

Ст. специалист „ОС"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Мая

Василева

Гл. специалист „МДТ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Иванка

Велкова

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Татяна

Петрова

Гл. специалист „ЧР И Д"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Лилия

Иванова

Специалист „ИР"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Даниела

Въткова

Гл. специалист „АО" и „ГРАО"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Георги

Георгиев

Гл. експерт „МП"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Габриела

Спасова

Юрисконсулт

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Веселина

Данаилова

Директор дирекция „АОФ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Наталия

Кръстева

Гл. експерт „ЧРЕ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Боримир

Богоев

Ст. специалист „РТ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Иван

Ангелов

Ст. специалист „МП"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Николай

Николов

Служител "СИ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Василена

Николова

Гл. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Цветан

Петров

Км. наместник с. Костичовци

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Асен

Асенов

Км. наместник с. Бела и с. Дълго поле

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Лазар

Василев

Км. наместник с. Кладоруб

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Павун

Николов

Км. наместник с. Шипот

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Теменужка

Василева

Км. наместник с. Острокапци

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Зоя

Тодорова

Специалист „Уредник"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Сашка

Цветкова

Км. наместник с. Държаница

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Евтима

Георгиева

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Татяна

Иванова

Ст. специалист „РТ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Сашка

Кирилова

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Венцислав

Емилов

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Олга

Владимирова

Гл. специалист „АТО"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Сиян

Петров

Специалист „БО"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Илияна

Джикелова

Ст. експерт „ГРАО"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Веселина

Аспарухова

Ст. специалист „РТ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Ирина

Йончева

Ст. специалист „МДТ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Румен

Иванов

Км. наместник с. Скомля

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Тихомир

Тошев

Км. наместник с. Лагошевци

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Илия

Петков

Секретар МКБППМН

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Любомира

Борисова

Ст. специалист „ГРАО"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Лора

Петкова

Технически сътрудник

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Людмил

Иванов

Гл. специалист „МДСИ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Анелия

Лилова

Зам.-кмет

Изтегли

 

 

 

 

Петко

Върбанов

Зам.-кмет

Изтегли

 

 

 

 

Митко

Славчев

Гл. архитект

Изтегли

 

 

 

 

Живка

Петрова

Секретар на община

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Венка

Александрова

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Надя

Якимова

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Петър

Петров

Ст. специалист „МП"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Димчо

Борисов

Специалист „ИМГ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Ирена

Виденова

Директор дирекция „УТМППП"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Ангел

Александров

Км. наместник с. Ярловица

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Калин

Пеев

Гл. специалист „МДСИ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Страхил

Ангелов

Км. наместник с. Мали Дреновец

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Матилда

Матеева

Км. наместник с. Върбовчец и с. Яньовец

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Георги

Василев

Км. наместник с. Владиченци

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Христина

Петрова

Специалист „ИМГ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Наталия

Георгиева

Началник отдел „МП,ПП"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Теодора

Вълчева

Гл. специалист „БФ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Румен

Каменов

Началник отдел „УТТ"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Емил

Петров

Гл. специалист „СС"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Бори

Борисов

Специалист „Екскурзовод"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Ирина

Цветкова

Специалист „Екскурзовод"

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Стела Борисова Специалист „Екскурзовод" Изтегли        Да изтегли  
Иван Петков  Главен специалист МДСИ Изтегли        Да изтегли  
Милена  Ванкова Технически сътрудник Изтегли        Да изтегли  

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли