Новини
Покана консултации

 

ДО

Парламентарно представени партии и коалиции

Партия ГЕРБ

1414, гр. София

пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17 тел. 02/490 13 13 факс; 02/ 490 09 51

лице за контакти; Цветомир Петров Паунов e_mail: paunov@gerb.bg

Коалиция БСП за България

гр. София

р-н Възраждане

ул. „Позитано“ № 20, п.к. 382

тел; 02/810 72 00, 0886 839 722

факс: 02/981 21 85

Лице за контакти; Аглика Стефчева Виденова e_mail: bsp@bsp.bg

Партия ДПС

гр. София

бул. Ал. Стамболийски № 45А тел. 02/811 44 44 факс: 02/811 44 44

лице за контакти: Мустафа Сал и Карадайъ e mail: karadavi@dps.bg

Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ за НФСБ

гр. София

ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3

тел. 0894 545 538

e_mail: presscenter@nfsb.bg

за ВМРО

гр. София

ул. Пиротска № 5

тел. 0882 272 212

лице за контакти: Карлос Контрера

за АТАКА

гр. София,

ул. Врабча № 1,

тел. 0882 662 287

лице за контакти: Рени Димитрова Асенова e_mail: centrala@ataka.bg

Партия ВОЛЯ

гр. Варна ж.к. Младост

бул. Република, сграда Медицински център „Младост“ тел. 02/421 42 01; 0899/99 00 89 лице за контакти: Кръстина Таскова e mail: k.n.taskova@gmail.com

Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:

Коалиция Реформаторски блок (РБ)

гр. София

ул. Г. Бенковски № 7 тел. 02/843 38 03, 0887 509 562 лице за контакти: Стамен Янев e_mail: ekipbggraidani@gmail.com

Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД,

Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ (ББЦ) гр. София, р-н Лозенец,

бул. Черни връх № 25А, ет. 1 тел. 0888 589 282,

лице за контакти: Десислава Балабанова e_mail: dessislava balabanova@vahoo.com

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. с Указ №53 от 22 март 2019 г. на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Ви каня на 19 април 2019 година от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Димово, ул..”Георги Димитров” №137, заседателна зала на Общинска администрация на консултации за определяне поименния състав на СИК.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в Народното събрание или в Европейския парламент.

При провеждането на консултациите е необходимо да представите:

1.  Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; три имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2.  Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3.  Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партиятаУкоалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4.  Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия - Видин.

ЛОЗАН ЛОЗАНОВ

 

Кмет на община Димово

 

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли