Конфликт на интереси
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 - т. 4 от ЗПКОНПИ - 2019

 

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

2019 Г.

 

Име

Длъжност

чл. 35, ал. 1,

т. 1

чл. 35, ал. 1,

 т. 2

чл. 35, ал. 1, т. 3

чл. 35, ал. 1, т. 4

Забележка

Калина Иванова Симова

Главен специалист

№ ЧР-03-56/15.03.2019 г.

№ ЧР-03-57/

15.03.2019 г.

 

 

Допълн. Споразумение № 87/14.03.2019

Олга Георгиева Владимирова

Главен специалист

 

№ ЧР-03-60/20.03.2019 г.

 

 

 

Сашка Славчева Кирилова

Старши  счетоводител

 

№ ЧР-03-61/20.03.2019 г.

 

 

 

Сиян Йорданов Петров

Специалист

 

№ ЧР-03-62/20.03.2019 г.

 

 

 

Наталия Йорданова Кръстева

Главен експерт

 

№ ЧР-03-63/20.03.2019 г.

 

 

 

Миронка Цветанова Табакова

Главен експерт

 

№ ЧР-03-64/20.03.2019 г.

 

 

 

Иван Еленков Табаков

Старши специалист

 

№ ЧР-03-65/20.03.2019 г.

 

 

 

Георги Илков Георгиев

Главен експерт

 

№ ЧР-03-71/22.03.2019 г.

 

 

 

Ирина Николаева Йончева

Старши специалист

 

№ ЧР-03-72/22.03.2019 г

 

 

 

Веселина Людмилова Аспарухова

Старши специалист

 

№ ЧР-03-73/22.03.2019 г

 

 

 

Илияна Асенова Илиева-Джикелова

Старши експерт

 

№ ЧР-03-74/22.03.2019 г

 

 

 

Илия Николов Петков

Секретар МКБППМН

 

№ ЧР-03-75/25.03.2019 г

 

 

 

Иванка Витанова Велкова

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-80/25.03.2019 г

 

 

 

Лилия Альошева Иванова

Специалист

 

№ ЧР-03-81/25.03.2019 г

 

 

 

Даниела Антонова Въткова

Главен специалист

 

№ ЧР-03-82/25.03.2019 г

 

 

 

Теодора Стоянова Вълчева

Главен специалист

 

№ ЧР-03-83/25.03.2019 г

 

 

 

Василена Миткова Николова

Главен счетоводител

 

№ ЧР-03-84/25.03.2019 г

 

 

 

Надя Стефанова Якимова

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-85/25.03.2019 г

 

 

 

Милена Веселинова Банкова

Технически сътрудник

 

№ ЧР-03-87/25.03.2019 г

 

 

 

Венка Славчева Александрова

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-88/25.03.2019 г

 

 

 

Габриела Валериева Спасова

Юрисконсулт

 

№ ЧР-03-89/26.03.2019 г

 

 

 

Николай Митков Николов

Служител СИ

 

№ ЧР-03-90/26.03.2019 г

 

 

 

Татяна Еленкова Петрова

Главен специалист

 

№ ЧР-03-91/26.03.2019 г

 

 

 

Живка Лозанова Петрова

Секретар на община

 

№ ЧР-03-95/27.03.2019 г

 

 

 

Венцислав Емилов Иванов

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-96/28.03.2019 г

 

 

 

Снежана Иванова Симова

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-97/29.03.2019 г

 

 

 

Татяна Борисова Иванова

Старши специалист

 

№ ЧР-03-103/01.04.2019 г

 

 

 

Георги Димитров Василев

Км. наместник

с. Владиченци

 

№ ЧР-1000-16/08.04.2019 г

 

 

 

Тихомир Перов Тошев

Км. наместник

с. Лагошевци

 

№ ЧР-1000-17/08.04.2019 г

 

 

 

Лазар Димитров Василев

Км. наместник

с. Кладоруб

 

№ ЧР-1000-20/10.04.2019 г

 

 

 

Евтима Красимирова Георгиева

Ст. счетоводител

 

№ ЧР-03-116/11.04.2019 г

 

 

 

Боримир Иванов Богоев

Районен техник

 

№ ЧР-03-117/11.04.2019 г

 

 

 

Любомира Петкова Борисова

Старши специалист

 

№ ЧР-03-118/11.04.2019 г

 

 

 

Асен Иванов Асенов

Км. наместник с. Бела и с. Дълго поле

 

№ ЧР-1000-21/11.04.2019 г

 

 

 

Цветан Николов Петров

Км. наместник с. Костичовци

 

№ ЧР-1000-22/11.04.2019 г

 

 

 

Николай Янков Николов

Домакин

 

№ ЧР-03-124/11.04.2019 г

 

 

 

Веселина Кирилова Данаилова

Директор дирекция

 

№ ЧР-03-125/12.04.2019 г

 

 

 

Румен Иванов Тодоров

Км. наместник с. Скомля

 

№ ЧР-1000-24/16.04.2019 г

 

 

 

Румен Каменов Каменов

Началник отдел

 

№ ЧР-03-137/22.04.2019 г

 

 

 

Матилда Пламенова Матеева

Км. наместник с. Върбовчец и с. Яньовец

 

№ ЧР-1000-25/22.04.2019 г

 

 

 

Теменужка Цекова Василева

Км. наместник с. Върбовчец и с. Яньовец

 

№ ЧР-1000-27/23.04.2019 г

 

 

 

Стела Любенова Борисова

Специалист

 

№ ЧР-03-140/23.04.2019 г

 

 

 

Павун Павлов Николов

Км. наместник с. Шипот

 

№ ЧР-1000-28/23.04.2019 г

 

 

 

Мая Иванова Василева

Главен специалист

 

№ ЧР-03-142/23.04.2019 г

 

 

 

Страхил Каменов Ангелов

Км. наместник с. Мали Дреновец

 

№ ЧР-1000-29/24.04.2019 г

 

 

 

Бори Илиев Борисов

Специалист „Екскурзовод“

 

№ ЧР-03-144/25.04.2019 г

 

 

 

Петър Георгиев Петров

Ст. специалист

 

№ ЧР-03-149/02.05.2019 г

 

 

 

Зоя Иванова Тодорова

Специалист „Екскурзовод“

 

№ ЧР-03-150/03.05.2019 г

 

 

 

Сашка Иванова Цветкова

Км. наместник Държаница

 

№ ЧР-1000-32/03.05.2019 г

 

 

 

Ангел Георгиев Александров

Км. наместник Ярловица

 

№ ЧР-1000-31/03.05.2019 г

 

 

 

Христина Атанасова Петрова

Специалист

 

№ ЧР-03-151/07.05.2019 г

 

 

 

Димчо Линков Борисов

Специалист

 

№ ЧР-03-152/07.05.2019 г

 

 

 

Ирена Георгиева Виденова

Директор дирекция

 

№ ЧР-03-154/07.05.2019 г

 

 

 

Ирина Петрова Цветкова

Специалист „Екскурзовод“

 

№ ЧР-03-156/09.05.2019 г

 

 

 

Калин Иванов Пеев

Главен специалист

 

№ ЧР-03-157/09.05.2019 г

 

 

 

Иван Асенов Ангелов

Старши специалист

 

№ ЧР-03-161/13.05.2019 г

 

 

 

Иван Петков Иванов

Главен специалист

 

№ ЧР-03-166/14.05.2019 г

 

 

 

Наталия Велиславова Георгиева

Началник отдел

 

№ ЧР-03-167/14.05.2019 г

 

 

 

Коста Иванов Христов

Ръководител звено

№ ЧР-03-185/31.05.2019 г. № ЧР-03-184/31.05.2019 г

 

 

Трудов договор № 07/30.04.2019

Стефани Александрова Иванова

Специалист

№ ЧР -03-252 / 16.07.2019 № ЧР -03-253/ 16.07.2019

 

 

Трудов договор № 08/21.06.2019

Василена Миткова Николова

Гл. счетоводител

 

 

№ ЧР-03-301/19.08.2019 г

 

 

Акт за освобождаване № 01/16.08.2019

Красимира Иванова Иванова

Гл. счетоводител

№ ЧР-9400-771/03.12.2019 г.

№ ЧР-03-324/19.08.2019 г.

 

 

Акт № 01/18.08.2019 г

Галина Цветанова Петкова

Км. наместник с. Шипот

№ ЧР-9400-771/03.12.2019 г.

№ ЧР-9400-894/12.12.2019 г.

 

 

 

Миглена Колева Мариянова

Специалист „Програми и проекти“

№ ЧР-9400-795/09.12.2019 г

№ ЧР-9400-963/27.12.2019 г

 

 

 

Виолета Недялкова Панайотова

Гл. специалист „Организационно и техн. обслужване на ОбС“

№ ЧР-9400-796/09.12.2019 г

№ ЧР-03-393/11.12.2019 г.

 

 

 

Тихомир Младенов Танев

Км. наместник с. Лагошевци

№ ЧР-03-394/13.12.2019 г.

№ ЧР-03-396/13.12.2019 г.

 

 

 

Александра Цекова Томова

Км. наместник с. Мали Дреновец

№ ЧР-94-902/17.12.2019 г.

№ ЧР-03-403/23.12.2019 г.

 

 

 

Лозина Александрова Цонова

Км. наместник с. Медовница

№ ЧР-9400-903/17.12.2019 г.

№ ЧР-9400-954/27.12.2019 г.

 

 

 

Цеца Милкова Атанасова

Специалист „Екскурзовод“

№ ЧР-94-906/17.12.2019 г.

№ ЧР-03-402/20.12.2019 г.

 

 

 

Красимир Иванов Крумов

Км. наместник с. Скомля

№ ЧР-9400-952/17.12.2019 г.

№ ЧР-9400-953/27.12.2019 г.

 

 

 

Анжела Георгиева Георгиева

Км. наместник с. Септемврийци

№ ЧР-9400-958/27.12.2019 г.

№ ЧР-9400-960/27.12.2019 г.

 

 

 

Соня Арсенова Велкова

Км. наместник с. Ярловица

№ ЧР-94-964/27.12.2019 г.

№ ЧР-9400-971/30.12.2019 г.

 

 

 

Михаела Илчева Михайлова

Директор дирекция

№ ЧР-94-973/30.12.2019 г.

 

 

 

 

             

 

 

Всички служители са подали декларации в законно установения срок.

 

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли