Административни услуги
Услуги "Общинска собственост"

1. Предоставяне на земя под наем от ОПФ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такса:
А. Обработваема земя в чертите на регулацията за една стопанска година - 25.00 лв. /дка
Б. Обработваема земеделска земя извън чертите на регулацията за една стопанска година:
-за І, ІІ, ІІІ и ІV категория - не по-малко от  10. 00 лв./дка
-за V – Х категория включително - не по-малко 6.00лв./дка
В. За пасища за всички категории за една стопанска  година - 2. 00 лв./дка
Г. За зеленчукови градини за една стопанска година - 0,05лв./кв.м.

2. Производство по настаняване на граждани под наем в общинско жилище
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такса/наем:
А. Жилищна площ за жилищни нужди
- в апартамент за един месец - 0,30лв./кв. м.
- в къща за един месец -0,25лв./кв.м.
- за двор на къща за един месец - 0,04лв./км.м.
Б. Покрита площ за стопански и производствени нужди на месец
- за гр. Димово, с. Арчар и с. Гара Орешец - 2,00лв./кв.м.
- за останалите населени места – 1.00 лв./кв. м. 
В. Покрита площ за административни нужди на месец - 2,00лв./кв.м.
Г. Наемна цена за клубни нужди на политическите партии на месец - 1,00лв./кв.м.

3. Издаване на удостоверение за липса на задължения към общината
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване - веднага
Такса – 5.00 лв.
Нормативен документ – Наредба за МДТ

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли