Административни услуги
Услуги „Търговия и услуги, туризъм

1. Издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
Срок на издаване - веднага
Нормативен документ - ЗГР.

Такси:
За издаване на разрешение - 50. 00 лв. за всички населени места.
За издаване на дубликат от разрешителното - 20. 00 лв.
Срок за изпълнение : 7 дни, Такса: 10,00 лв.
Бърза услуга - Срок за изпълнение : 3 дни, Такса: 20,00 лв.
Експресна: в деня на заявяване Такса: 30.00 лева
Цена на стикера - 12.00 лв. с ДДС

2. Категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;
Необходими документи:
а/ Заявление

Такса:
1. за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища:
        а) до 30 стаи - 500 лв.;
        б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;
        в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.;
        г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.;
        д) над 500 стаи - 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
         а) до 20 стаи - 250 лв.;
         б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;
         в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;
         г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.;
         д) над 100 стаи - 5000 лв.;
         е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.;
         ж) за едно легло в туристическа хижа - 10 лв.;
3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
         а) до 20 места за сядане - 110 лв.;
         б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
         в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;
         г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;
         д) над 300 места за сядане - 1400 лв.;
4. за издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект - 100 лв.;
5.  за изработване на нова категорийна символика - 50 лв.;
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща ½ от съответната такса, а при получаване на категорийната символика - втората половина от таксата.

Срок на издаване: до 3 дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

4. Заверяване на регистъра на настанени туристи и реализирани нощувки;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок за издаване: в деня за заявяване
Нормативен документ – Наредба за МДТ

5. Издаване на разрешение за работа с удължено работно време;
Необходими документи:
а/ заявление 

Такса: 10.00 лв.
Срок на издаване – в деня на заявяване
Нормативен документ: Наредба за МДТ

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли