Общинска собственост

Продажна цена:
РОС 279/01,12,2006 г.63 лв.

Вид разпореждане:
Явен търг

Пазарна оценка:
124 939,00 лв.

Данъчна оценка:
14 857,73 лв.

Продажна цена:
124939,00 РОС 289/29,12,2006 г.137432,90 лв. договор

Пазарна оценка:
91 929,00 лв.

Данъчна оценка:
19685,69 лв

Продажна цена:
101121,90 лв. договор91929-РОС 289/29,12,2006 г.

Пазарна оценка:
52 100,00 лв.

Данъчна оценка:
78 585,60 лв.

Продажна цена:
РОС 119 п-л 16/08,08,2008 г.Договор 236703,60 лв.

Пазарна оценка:
1 400,00 лв.

Данъчна оценка:
1 760,70 лв.

Продажна цена:
1550,00лвДоговор1400 лв по РОС

Пазарна оценка:
70 945,00 лв.

Данъчна оценка:
Към 25.09.2008 г.от АЧОС12809,57 лв.

Продажна цена:
85844,00 лв.по договор70945,00лв.По РОС_№20/18,01,2008 г.протокол 5

Пазарна оценка:
163 150,00 лв.

Данъчна оценка:
Към 25.09.2008 г.от АЧОС27584,56 лв.

Продажна цена:
197413,00 лв. по договорРОС 21/28,01,2008 г.по протокол 5 163150,00 лв.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли