Решения на ОбС

Днес на 26.05.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 56 редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници, отсъства по уважителни причини общинският съветник Цветомир Любенов Цветков.

Днес на 27.04.2011г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 55 редовно заседание на Общинския съвет.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет Румен Младенов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
В работата на заседанието взеха участие Кмета на Община Димово - Тодор Илиев и кмета на с. Арчар - Емил Георгиев.

Днес на 31.03.2011г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 54 редовно заседание на Общинския съвет.
Поради отсъствието на председателя на Общински съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от Заместник - председателя Петко Ников Върбанов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.

Днес на 23.03.2011г.(сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.
Поради отсъствието на председателя на Общинския съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от неговият заместник - председател Петко Върбанов.

Днес на 21.02.2011г. (понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе 52 редовно заседание на Общинския съвет.
Поради отсъствието на председателя на Общински съвет Румен Младенов, заседанието бе открито и ръководено от Заместник - председателя Петко Ников Върбанов.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.

Днес на 31.01.2011г.(понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.

Днес на 30.12.2010г.(четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли