Решения на ОбС

Днес на 27.08.2010г.(петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват Светослав Мирчев и Румяна Иванова.
В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и кмет на кметство Гара Орешец - Венка Младенова.

Днес на 13.10.2010г.(сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства Иванела Андреева.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят откри заседанието.

Днес на 02.07.2010г.(петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници. В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, кмет на с. Арчар Емил Георгиев и инж. Румен Каменов.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят откри заседанието.
Като допълнение на дневния ред председателят предложи втора точка да бъде Предложение за промяна състава на постоянните комисии към общински съвет Димово.

Днес на 21.07.2010г.(сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.

Днес на 03.06.2010г.(четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства Светослав Мирчев. В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, зам. кмет Наташа Трайкова, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и Архимандрит Василий.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят откри заседанието.
Като допълнение на дневния ред председателят предложи първа точка да бъде „Предложение за полагане на клетва на новоизбран общински съветник".
След което Общинския съвет на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА единодушно реши заседанието да протече при следния

Днес на 11.05.2010г.(вторник) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници. В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, председателят откри заседанието.

На 24.02.2010 г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници. В работата на заседанието взе участие кметът на Община Димово – Тодор Илиев.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли