Решения на ОбС

На 23.04.2009г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват по уважителни причини Иванела Андреева и Васил Петков. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев.

На 26.03.2009г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев, кмет на село Гара Орешец – Венка Младенова, както и кметски наместници на селата: Върбовчец, Воднянци, Скомля, Карбинци и Яньовец.

На 23.02.2009 г.(понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет. На заседанието присъстваха 12 общински съветници, отсъства, поради заболяване, Васил Петков. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово -Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и кмет на село Гара Орешец – Венка Младенова.

На заседанието присъстваха 10 общински съветници, отсъстваха Румен Младенов, Петър Славчев и Васил Петков. В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово -Тодор Илиев и кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли