Обявление от Министърът на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост

Обявление от Министърът на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост

Покана за участие в процедурата с предмет: „ПРИСТРОЙКА ЗА ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР /3 СПИРКИ/ УПИ I 87, КВ.6, ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, С. ГАРА ОРЕШЕЦ, ОБЩИНА ДИМОВО“

Покана за участие в процедурата с предмет: „ПРИСТРОЙКА ЗА ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР /3 СПИРКИ/ УПИ I 87, КВ.6, ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, С. ГАРА ОРЕШЕЦ, ОБЩИНА ДИМОВО“

Прикачени файлове:

Протокол № 10 от 31.07.2020 г. и решения

Протокол № 10 от 31.07.2020 г. и решения

Кметският наместник на с. Медовница с грамота за висок професионализъм и всеотдайност

Кметският наместник на с. Медовница с грамота за висок професионализъм и всеотдайност

Ръководството на ОУ „Димитър Благоев“ с. Гара Орешец изрази своята благодарност към кметския наместник на с. Медовница Лозина Цонова. Връчени й бяха грамота и благодарствено писмо за оказаната подкрепа и помощ по време на дистанционното обучение на учениците във връзка с пандемията от COVID-19.