Новини

Промяна в наредбата за местните такси и цени на услугите

Вече е възможно да се заплащат местни данъци и такси за 2017г. Задълженията си може да платите на касата в Община Димово, на касата в кметство с. Арчар, чрез "EasyPay" и "Български Пощи".

Проверка за размера на задълженията си може да направите ТУК

Актуализиране на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Димово

Публикация по проект RURAL DEAR AGENDA

Публикация по проект RURAL DEAR AGENDA

Обява за набиране на потребители на общо основание, за формиране на резерв за ползването на социални услуги Домашен помощник и Личен асистент

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли