Новини

За изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:

ПОКАНА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛЕЩАНЕ НА РЕНТНИ ВНОСКИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ И ЧРЕЗ ИЗИПЕЙ И ИПЕЙ

ЛИНК КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ

Съобщение съгласно чл.62а, ал. 1 от Закона за водите

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли