Населени места

Възниква около 1740г.
Медовница - жителите са се занимавали с пчеларство. Всяко семейство е имало по 30 кошера. Най-старият род е Дръндарци.

Няма точни сведения за възникване на селището Преданията говорят, че към втората половина на 18 век селото вече е наброявало до кирпичени къщи покрити с шамак от тръстика. Основен поминък на населението е било земеделието и животновъдството.

Село Върбовчец е едно от старите села в района.

Легендата е, че когато забивали кол ударили на нещо твърдо. Помислили, че е камък, но вместо това намерили кости. Учудено завикали „кости", а турчина извикал „чок" (много) и от тук Костичовци.

Предполага се, че името му идва от думата „лагом" - мочурливо място или „лягушка" (жаба), или от първия заселник Лако.

Училището е открито през 1884 г.

Името идва от думата „дрен" и за да се различава от Дреновец се нарича Мали Дреновец.

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли