Населени места

Около 1630 г. турчин спахия събрал разпръснатите българи около кладенче с хубава вода и основал селото.
Училището е открито през 1899 г.

Училището в селото е открито през 1921 г.

Село Кладоруб лежи върху останките на древно антично селище. Името на това селище - CONBUSTICA, е отбелязано в римската пътна карта Tabula Peutengiriana като пунк, разположен на пътя от Ratiaria (с. Арчар) към Naisos (съвременен Ниш).

Името си носи по етнографски белег в облеклото - „хора с остри капи". Училището е открито през 1905г.

Названието на селото идва от минаващата покрай него река Скомля. Заселено е преди 15-ти век. Училището е открито през 1900 г.Читалището е основано 1922 г.

В края на ХVІІ век се заселва от преселници прокудени по време на Чипровското въстание. Най-старите родове са Житарци, Николинци, Кръстинци.

Селото е разположено на река Арчар. Едно от най-старите населени места в област Видин, датиращо още от желязната епоха. В покрайнините на селото има пещера, наречена "Студената дупка".

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли