Заповед на РЗИ Видин за забрана за провеждане на масови мероприятия, свързани със струпване на голям брой хора по време на Църковния празник Богоявление /Йордановден/ на 06.01.2021 г.

Заповед на РЗИ Видин за забрана за провеждане на масови мероприятия, свързани със струпване на голям брой хора по време на Църковния празник Богоявление /Йордановден/ на 06.01.2021 г.

Прикачени файлове:

Съобщение във връзка с освобождаване от такса детска градина

Съобщение във връзка с освобождаване от такса детска градина

Уважаеми родители и настойници,

по инициатива и предложение на Кмета на Община Димово на проведено заседание на Общински съвет Димово на 29.12.2020 г. беше взето решение  родителите и настойниците на децата, които посещават детски ясли и детска градина на територията на Община Димово да бъдат освободени от заплащане на месечни такси за периода до 31.03.2020 г.
Предложението на Кмета на Община Димово е резултат от обстоен преглед и анализ на разходите и възможността на Община Димово да поеме заплащане на таксите. Предложението е продиктувано от желанието на ръководството на Община Димово да помогне и стимулира родителите и настойниците на децата на Общината за справяне с последиците от пандемията.
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.12.2020 г. за предложения, мнения и становища по проект на предложение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Димово.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.12.2020 г. за предложения, мнения и становища по проект на предложение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Димово.

Проекта на предложение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Димово, заедно с мотивите са публикувани на интернет страницата на община Димово www.dimovo.bg на 22.12.2020 г.

Прикачени файлове:

Коледни напитки и сладкиши

Коледни напитки и сладкиши

Уважаеми съграждани и гости на града ,
въпреки усложнената епидемична обстановка, все пак Коледа наближава. За да повдигнем духа на нашите съграждани Общинска администрация приготви за вас кътче, при което можете да се подкрепите с топла напитка и сладкиш.
Молим да спазвате противоепидемичните мерки, за което ви благодарим!
Заповядайте!

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет на община Димово за 2021

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет на община Димово за 2021

ПОКАНА
Кметът на община Димово
На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 30.12.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала в Общинска администрация гр. Димово

НА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта за бюджет на община Димово за 2021 г.

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на Бюджетът на община Димово за 2021 година. Както всяка година, е необходимо да бъде проведено обществено обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет е важна част от дейността на Общината. Той е от важните решения за бъдещото които трябва да се вземат с активното участие на гражданите. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2021 г. на община Димово.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Община Димово закупи от капиталовите си разходи три нови специализирани автомобила. Автомобилите ще бъдат използвани за нуждите на населението в Общината.

Община Димово закупи от капиталовите си разходи три нови специализирани автомобила. Автомобилите ще бъдат използвани за нуждите на населението в Общината.

Специализираните автомобили са предназначени за поддръжка на общинските пътища, улиците в населените места и за сметосъбиране.