СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ – ЯЗОВИР „РАБИША“ С ЦЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ – ЯЗОВИР „РАБИША“ С ЦЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ.

Прикачени файлове:

Нова беседка в с. Арчар

Нова беседка в с. Арчар

През месец ноември беше завършена инициатива на Община Димово и беше изградена беседка в с. Арчар. При реализиране на идеята е предоставен и доброволен труд. Беседката е заплатена със средства от капиталовите разходи на Община Димово.
Надяваме се да сме зарадвали наистина населението на с. Арчар. Направихме го с идеята да облагородим мястото и да създадем приятни условия за отдих.
Призоваваме всички гости и граждани да се наслаждават на приятната обстановка и да я опазват! Благодарим ви!

Започна изграждане на вътрешен асансьор в Дома за стари хора с. Гара Орешец

Започна изграждане на вътрешен асансьор в Дома за стари хора с. Гара Орешец

През месец ноември започна изграждане на вътрешен асансьор в Дома за стари хора с. Гара Орешец, Община Димово. Асансьорът се изгражда със средства от капиталовите разходи на Община Димово. Ръководството на Община Димово прие присърце молбите на потребителите, на служителите на Дома и на населението на с. Гара Орешец, които изтъкнаха необходимостта от изграждане на асансьор, която е безспорна. Положените усилия и работа вече имат своя израз в усмивките на потребителите и служителите на Дома.
Надяваме се да сме допринесли да по-добрия престой в Дома за потребителите, като сме създали необходимите условия и сме улеснили работата на служителите!

Изградена беседка в с. Воднянци със средства от капиталовите разходи на Община Димово

Изградена беседка в с. Воднянци със средства от капиталовите разходи на Община Димово

През месец ноември беше реализирана инициатива на Община Димово и беше изградена беседка в с. Воднянци. При реализиране на идеята е предоставен доброволен труд. Беседката е заплатена със средства от капиталовите разходи на Община Димово.
Надяваме се да сме зарадвали наистина населението на с.Воднянци. Призоваваме всички гости и граждани да се наслаждават на приятната обстановка и да я опазват! Благодарим ви!

Облагородяване на прилежащи площи в Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания, с. Извор

Облагородяване на прилежащи площи в Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания, с. Извор

За периода месец юли-месец ноември в Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания, с. Извор, Община Димово беше извършено облагородяване на прилежащите площи около сградата на центъра. Беше изградена беседка и алеи, и бяха засадени цветя в обособени кътове. Освен това през месец ноември беше поставена електрическа инвалидна платформа на стълбите на сградата на Центъра. Подобренията в Центъра са извършени със средства от капиталовите разходи на Община Димово и с помощта на служителите на Центъра, и ръководството на Община Димово.
Надяваме се да сме създали една приятна обстановка за служителите и потребителите на Центъра. Изразяваме желанието си да ги подкрепяме, като всяка тяхна инициатива за съграждане и облагородяване се подкрепя от ръководството на Община Димово.

Изградена беседка в село Държаница

Изградена беседка в село Държаница

През месец ноември беше реализирана инициатива на Община Димово и беше изградена беседка в с. Държаница. При реализиране на идеята е предоставен доброволен труд. Беседката е заплатена със средства от капиталовите разходи на Община Димово.
Надяваме се да сме зарадвали наистина населението на с. Държаница. Призоваваме всички гости и граждани да се наслаждават на приятната обстановка и да я опазват! Благодарим ви!