Редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 27.01.2022г./ четвъртък/ от 13,00 часа при спазване на всички епидемиологични мерки.

Редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 27.01.2022г./ четвъртък/ от 13,00 часа при спазване на всички епидемиологични мерки.

Прикачени файлове:

Инвестиционно предложение „Асфалтова база и бетонов възел“ с. Гара Орешец, общ.Димово, обл. Видин

Инвестиционно предложение „Асфалтова база и бетонов възел“ с. Гара Орешец, общ.Димово, обл. Видин