Телефонен указател
Кметове и кметски наместници

АРЧАР – Кмет Венелин Йорданов Атанасов  - 0886844742

БЕЛА - Кметски наместник Асен Иванов Асенов – 0885320339

ВЛАДИЧЕНЦИ - Кметски наместник Георги Димитров Василев - 0885320156

ВОДНЯНЦИ - Кметски наместник Мария Кирилова Лозанова - 0885320183

ВЪРБОВЧЕЦ - Кметски наместник Матилда Пламенова Матеева - 0885320169

ГАРА ОРЕШЕЦ - Кмет Юлиян Александров Симеонов - 0885320167

ДЪЛГО ПОЛЕ - Кметски наместник Асен Иванов Асенов - 0885320339

ДЪРЖАНИЦА - Кметски наместник Сашка Иванова Цветкова  - 0885320154 

ИЗВОР - Кметски наместник Митко Иванов Николов - 0885320196

КАРБИНЦИ - Кметски наместник Мариян Иванов Антонов - 0885320173

КЛАДОРУБ - Кметски наместник Лазар Димитров Василев - 0877246451 

КОСТИЧОВЦИ - Кметски наместник Цветан Николов Петров - 0885320373 

ЛАГОШЕВЦИ - Кметски наместник Тихомир Перов Тошев - 0885320217 

МАЛИ ДРЕНОВЕЦ - Кметски наместник Страхил Каменов Ангелов - 0877884338

МЕДОВНИЦА - Кметски наместник Павлина Начева Ковачева - 0885320168

ОСТРОКАПЦИ - Кметски наместник Теменужка Цекова Василева - 0885320391

СЕПТЕМВРИЙЦИ - Кметски наместник Красимир Иванов Петров - 0893585954

СКОМЛЯ - кметски наместник Румен Иванов Тодоров - 0885320187

ШИПОТ - кметски наместник Павун Павлов Николов - 0884572394

ЯНЬОВЕЦ - кметски наместник Матилда Пламенова Матеева - 0885320169 

ЯРЛОВИЦА - кметски наместник Ангел Георгиев Александров- 0897312625

 

 

 

 

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли