Телефонен указател
Контакти

Общинска служба „ Земеделие и гори" - 2231

Читалище "Паисий Хилендарски" - 2378

Български Пощи, ЕАД - 2211

Дирекция „Агенция за социално подпомагане" - 2376
ул. "Васил Коларов" 1

Бюро по труда, - изнесено работно място - Димово - 2331

В и К - район Димово - 2317

Банка „ Инвестбанк", Клон на Димово - 2322

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" - 2374

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли