Структура на ОбА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА
Длъжност: Главен счетоводител
Телефон: 0887730226
Email:
Община Димово

Родена на 08. 04. 1956 г. в с. Коста Перчево, община Кула.
Висше икономическо образование – магистър със специалност „Счетоводство и контрол” придобива в ВФСИ „Д.А.Ценов” Свищов. Работи последователно като счетоводител, финансов ревизор, а от 2006 г. е главен вътрешен одитор в Община  Димово.
Омъжена, с две деца.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Извънредно Заседание на ОбС №40/16.10.2017г.
12
Окт
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли