Структура на ОбА
РУМЕН КАМЕНОВ КАМЕНОВ
Длъжност: „Главен инженер“
Телефон: 0889235818
Email:
Община Димово

Роден на 26.03.1952 г. в гр. Брусарци, област Монтана. Завършва висше образование в института по Архитектура и строителство – София през 1983 година,специалност Строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство – технология. Работи последователно като технически ръководител, началник отдел „Капитално строителство”, а от 2003 година е директор на дирекция „Устройство на територията” в Община Димово.  От 2014 година е главен инженер в общинската администрация

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли