ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област ВИДИН, община ДИМОВО населено място .........................., кметство ....................., секция № 008 Адрес на избирателната секция: ........................................... ---------------------------------------------------- Име ---------------------------------------------------- Михаил Пасхос Кмет/кметски наместник: Секретар на община/район: