Новини
Конкурс за длъжността "служител по сигурността на информацията".
20
Ное
Съобщенищение за постъпила информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС.
13
Ное
Съобщенищение за информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС
10
Ное
Съобщение относно информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на Община Димово
06
Ное
Актуализиране на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димово
01
Ное
Актуализиране на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Димово
12
Окт
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли