Новини
Съобщение по чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС
25
Апр
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на община Димово
10
Апр
Съобщение съгл чл.62а от ЗВ
10
Апр
Уведомление по чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОЗ
10
Апр
Конкурс началник отдел
26
Март
Изменение на Правилника за организация и дейност на Общински съвет - Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019г.
16
Март
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС № 50/27.04.2018г. от 13,00ч.
24
Апр
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли