Новини
Изменение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги
14
Фев
Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ през 2017 година
13
Фев
Решение № 291/30.01.2018г. за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година
07
Фев
Общинска програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2018 - 2019 г.
09
Яну
Покана за обсъждане на бюджет 2018
02
Яну
План за финансово оздравяване на община Димово
07
Дек
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли