Новини
    На основание чл.75,ал.1 от Изборния кодекс, кмета на община Димово ще   проведе  консултации за състава на ОИК за местните избори 27.10.2019 година  с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на 20.08.2019 г  от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Димово   Кмет на община Димово: /п/ Л.лозанов      
12
Авг
Проект на Наредба за управление на отпадъци Димово
02
Авг
Класиране конкурс Директор ЦСРИ  и ДЦСХ
02
Авг
  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА“,  ГР. ДИМОВО  
17
Юли
График за почистване - месец ЮЛИ 2019
04
Юли
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли