Новини
Актуализиране на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Димово
12
Окт
Да изчистим България заедно
11
Сеп
Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Димово.
23
Авг
Извлечение крайно класиране за длъжността  началник отдел УТ и Т
17
Авг
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА нАЧАЛНИК ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТИ И ТРАНСПОРТ"
27
Юли
ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот в град Димово
26
Юли
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Извънредно Заседание на ОбС №40/16.10.2017г.
12
Окт
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли