Новини
ОБЯВА - подаване на заявления за наемане на маломерни общински имоти за стопанската 2017/2018г.

Обшина Димово обявява, че в срок до 17:00ч. на 23.06.2017г. ше се приемат заявления от желаещи физически или юридически лица да неамат без търг или конкурс за срок от една стопанска година (2017/2018г.) маломерни общински имоти във всички землища на населените места от община Димово.

Условията и номерата на имотите са прикачени по-долу във файл "МАЛОМЕРНИ ЗАПОВЕД".

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли