Нормативни актове

Правила за организацията на работа в Общинската администрация за приложение на Закона за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Димово

Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси в Община Димово

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинската администрация

На основание Чл. 7 И Чл. 8 ОТ Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация и Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 2006 - 2008 година в Република България.

Наредба отпадъци - Димово

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли