Административни услуги

При нас можете да получите следните административни услуги:

 

При нас можете да получите следните услуги:
За целта е необходимо да подадете заявление по образец, което можете да свалите и от прикачените файлове по-долу

Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически и юридически лица

При нас можете да получите следните услуги, като за някои от тях е необходимо да подадете заявление по образец, което можете да свалите и от прикачените файлове по-долу.

Издаване на разрешение за отсичане на единични дървета

Регистрация на местните поделения на изповеданията в РБ в общинския регистър на вероизповеданията

Издаване на заверено препис-извлечение и заверка на копие от решения и протоколи на Общинския съвет

Страници:
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли