Постоянни комисии

 

 

І. Бюджет и финанси

             Председател: 1. Иван Йорданов Хартарски

                   Секретар: 2. Мая Василева Петкова-Борисова

                                   3. Цветан Иванов Александров

                                   4. Кирилка Венелинова Петрова

ІІ. Икономическо развитие, европейски фондове и национални програ

            Председател:  1. Андрей Митев Андреев

                   Секретар: 2. Валери Георгиев Велков

                                   3. Росен Николов Илиев

                                   4. Иван Йорданов Хартарски       

ІІІ. Общинска собственост и устройство на територията

             Председател: 1. Валери Георгиев Велков                            

                   Секретар: 2. Андрей Митев Андреев

                                   3. Георги Илиев Стоянов

                                   4. Бойчо Милчев Петров

  ІV. Социална политика и хуманитарни дейности

            Председател: 1. Мая Василева Петкова-Борисова

                 Секретар:  2. Олег Асенов Миков

                                    3. Георги Илиев Стоянов

                                    4. Борислав Методиев Бориславов

  V. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

            Председател: 1. Кирилка Венелинова Петрова

              Секретар:      2. Бойчо Милчев Петров

                                    3. Росен Николов Илиев        

    VІ. Обществен ред и сигурност

            Председател: 1. Олег Асенов Миков

            Секретар:      2. Цветан Иванов Александров

                                  3. Светослав Венциславов Славчев

                                  4. Борислав Методиев Бориславов

 

 

            Председател: 1. Кирилка Венелинова Петрова

 

 

 

            Председател: 1. Олег Асенов Миков

 

 

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли