Връзки

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
http://www.president.bg/


НАРОДНО СЪБРАНИЕ
http://www.parliament.bg

СТРАНИЦАТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
http://www.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
http://www.minfin.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБ
http://www.mjeli.government.bg

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛОГИИ
http://www.ccit.government.bg

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
http://www.daits.government.bg/

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
http://www.cpdp.bg/

МВР
http://www.mvr.bg

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ", Портал за обществени консултации
http://www.strategy.bg

РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ
http://www1.government.bg/ras/index.html

СОЛВИТ център
http://www.solvit.government.bg/

НАЦОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РБ
http://www.namrb.org/

АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
http://www.asme.bg

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
http://www.nhif.bg/

КОМИСИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
http://www.ktzp.bg/

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА
http://www.cadastre.bg

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли