Структура на ОбА
ДАНЧО ПЕТРОВ НИКОЛОВ
Длъжност: Секретар
Телефон: 0887805161
Email:
Община Димово

Роден на 18. 03. 1953 година в село Чупрене. Завършва средно образование в гр. Димово, а висше в АОНСУ гр. София, специалност „Социално управление”. Магистърска степен придобива ВФСИ "Д. А. Ценов” Свищов -„Икономика и екология”. Работи последователно като счетоводител в АПК Чупрене, секретар на ГК и ОбК на ДКМС-Димово, секретар  на община Димово, зам. кмет и кмет на община Димово, директор на ОП „Оранжерии” Димово, председател на АПК – Димово.
От 2003 г. е секретар на община Димово.

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли