ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

Съобщение до всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ

Съобщение до всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ

Изработен подробен устройствен план (парцеларен план ) за трасе на оптичен кабел по селскостопански, общински пътища, от урбанизираната територия на с. Арчар , общ. Димово, обл. Видин до поземлен имот с идентификатор 00672.178.37, местност „Върха“, землище с. Арчар, община Димово

Прикачени файлове:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г

съобщение08012021

Прикачени файлове: