Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

            Председател: 1. Кирилка Венелинова Петрова

              Секретар:      2. Бойчо Милчев Петров

                                    3. Росен Николов Илиев

 

Обществен ред и сигурност

 

            Председател: 1. Олег Асенов Миков

            Секретар:      2. Цветан Иванов Александров

                                  3. Светослав Венциславов Славчев

                                  4. Борислав Методиев Бориславов