Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

1. Иван Йорданов Хартарски, председател

 

2. Мая Петкова-Василева, секретар

 

3. Цветан Иванов Александров

 

4. Кирилка Венелинова Петрова

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

            Председател: 1. Кирилка Венелинова Петрова

              Секретар:      2. Бойчо Милчев Петров

                                    3. Росен Николов Илиев

 

Обществен ред и сигурност

Обществен ред и сигурност

 

            Председател: 1. Олег Асенов Миков

            Секретар:      2. Цветан Иванов Александров

                                  3. Светослав Венциславов Славчев

                                  4. Борислав Методиев Бориславов