УВЕДОМЛЕНИЕ

На 05 април 2022г. /вторник/, от 09:00 часа до 13:00 часа поради пролетна профилактика няма да има вода в гр. Димово.  В следващите 24 часа водата няма да бъде годна за пиене.

Община Димово и Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания с Извор изказват сърдечни благодарности на РИКО СТИЛ ООД гр. Троян за направеното дарение.