Публичен регистър на издадените разрешения за строеж 2020 г.

Разширяване на административния капацитет и надграждане на компетенциите на служителите в община Димово

Разширяване на административния капацитет и надграждане на компетенциите на служителите в община Димово

Прикачени файлове: