ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35, ал. 1, т. 1

1.

БОЙЧО

БОЙЧЕВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

2.

ДОБРОМИР

ТОДОРОВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

3.

ЕВГЕНИ

ЦВЕТАНОВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

4.

ИВАЙЛО

ВЕСЕЛИНОВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

5.

ИЛИЯН

ЛИЛОВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

6.

ИЛЧО

ИЛИЕВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

7.

ЙОРДАН

НИКОЛОВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

8.

ЛОЗАН

ЛОЗАНОВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

9.

МАЯ

ПЕТКОВА-БОРИСОВА

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

10.

ОЛЕГ

МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС

ДА

11.

ТАСИ

ТАСЕВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

12.

СТЕЛИАН

КРУМОВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

13.

ЦВЕТАН

АЛЕКСАНДРОВ

ОБЩ. СЪВЕТНИК

ДА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – КМЕТОВЕ

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35, ал. 1, т. 1

1.

СВЕТОСЛАВ

СЛАВЧЕВ

КМЕТ ОБЩИНА ДИМОВО

ДА

2.

БОРЯНА

ГЕОРГИЕВА-РУСИНОВА

КМЕТ С. АРЧАР

ДА

3.

ЮЛИЯН

СИМЕОНОВ

КМЕТ С. ГАРА ОРЕШЕЦ

ДА

Прикачени файлове:

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – кметове на кметства

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – кметове на кметства

Прикачени файлове:

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 – т. 4 от ЗПКОНПИ – 2019

 

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

2019 Г.

 

Име

Длъжност

чл. 35, ал. 1,

т. 1

чл. 35, ал. 1,

 т. 2

чл. 35, ал. 1, т. 3

чл. 35, ал. 1, т. 4

Забележка

Калина Иванова Симова

Главен специалист

№ ЧР-03-56/15.03.2019 г.

№ ЧР-03-57/

15.03.2019 г.

 

 

Допълн. Споразумение № 87/14.03.2019

Олга Георгиева Владимирова

Главен специалист

 

№ ЧР-03-60/20.03.2019 г.

 

 

 

Сашка Славчева Кирилова

Старши  счетоводител

 

№ ЧР-03-61/20.03.2019 г.

 

 

 

Сиян Йорданов Петров

Специалист

 

№ ЧР-03-62/20.03.2019 г.

 

 

 

Наталия Йорданова Кръстева

Главен експерт

 

№ ЧР-03-63/20.03.2019 г.

 

 

 

Миронка Цветанова Табакова

Главен експерт

 

№ ЧР-03-64/20.03.2019 г.

 

 

 

Иван Еленков Табаков

Старши специалист

 

№ ЧР-03-65/20.03.2019 г.

 

 

 

Георги Илков Георгиев

Главен експерт

 

№ ЧР-03-71/22.03.2019 г.

 

 

 

Ирина Николаева Йончева

Старши специалист

 

№ ЧР-03-72/22.03.2019 г

 

 

 

Веселина Людмилова Аспарухова

Старши специалист

 

№ ЧР-03-73/22.03.2019 г

 

 

 

Илияна Асенова Илиева-Джикелова

Старши експерт

 

№ ЧР-03-74/22.03.2019 г

 

 

 

Илия Николов Петков

Секретар МКБППМН

 

№ ЧР-03-75/25.03.2019 г

 

 

 

Иванка Витанова Велкова

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-80/25.03.2019 г

 

 

 

Лилия Альошева Иванова

Специалист

 

№ ЧР-03-81/25.03.2019 г

 

 

 

Даниела Антонова Въткова

Главен специалист

 

№ ЧР-03-82/25.03.2019 г

 

 

 

Теодора Стоянова Вълчева

Главен специалист

 

№ ЧР-03-83/25.03.2019 г

 

 

 

Василена Миткова Николова

Главен счетоводител

 

№ ЧР-03-84/25.03.2019 г

 

 

 

Надя Стефанова Якимова

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-85/25.03.2019 г

 

 

 

Милена Веселинова Банкова

Технически сътрудник

 

№ ЧР-03-87/25.03.2019 г

 

 

 

Венка Славчева Александрова

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-88/25.03.2019 г

 

 

 

Габриела Валериева Спасова

Юрисконсулт

 

№ ЧР-03-89/26.03.2019 г

 

 

 

Николай Митков Николов

Служител СИ

 

№ ЧР-03-90/26.03.2019 г

 

 

 

Татяна Еленкова Петрова

Главен специалист

 

№ ЧР-03-91/26.03.2019 г

 

 

 

Живка Лозанова Петрова

Секретар на община

 

№ ЧР-03-95/27.03.2019 г

 

 

 

Венцислав Емилов Иванов

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-96/28.03.2019 г

 

 

 

Снежана Иванова Симова

Старши счетоводител

 

№ ЧР-03-97/29.03.2019 г

 

 

 

Татяна Борисова Иванова

Старши специалист

 

№ ЧР-03-103/01.04.2019 г

 

 

 

Георги Димитров Василев

Км. наместник

с. Владиченци

 

№ ЧР-1000-16/08.04.2019 г

 

 

 

Тихомир Перов Тошев

Км. наместник

с. Лагошевци

 

№ ЧР-1000-17/08.04.2019 г

 

 

 

Лазар Димитров Василев

Км. наместник

с. Кладоруб

 

№ ЧР-1000-20/10.04.2019 г

 

 

 

Евтима Красимирова Георгиева

Ст. счетоводител

 

№ ЧР-03-116/11.04.2019 г

 

 

 

Боримир Иванов Богоев

Районен техник

 

№ ЧР-03-117/11.04.2019 г

 

 

 

Любомира Петкова Борисова

Старши специалист

 

№ ЧР-03-118/11.04.2019 г

 

 

 

Асен Иванов Асенов

Км. наместник с. Бела и с. Дълго поле

 

№ ЧР-1000-21/11.04.2019 г

 

 

 

Цветан Николов Петров

Км. наместник с. Костичовци

 

№ ЧР-1000-22/11.04.2019 г

 

 

 

Николай Янков Николов

Домакин

 

№ ЧР-03-124/11.04.2019 г

 

 

 

Веселина Кирилова Данаилова

Директор дирекция

 

№ ЧР-03-125/12.04.2019 г

 

 

 

Румен Иванов Тодоров

Км. наместник с. Скомля

 

№ ЧР-1000-24/16.04.2019 г

 

 

 

Румен Каменов Каменов

Началник отдел

 

№ ЧР-03-137/22.04.2019 г

 

 

 

Матилда Пламенова Матеева

Км. наместник с. Върбовчец и с. Яньовец

 

№ ЧР-1000-25/22.04.2019 г

 

 

 

Теменужка Цекова Василева

Км. наместник с. Върбовчец и с. Яньовец

 

№ ЧР-1000-27/23.04.2019 г

 

 

 

Стела Любенова Борисова

Специалист

 

№ ЧР-03-140/23.04.2019 г

 

 

 

Павун Павлов Николов

Км. наместник с. Шипот

 

№ ЧР-1000-28/23.04.2019 г

 

 

 

Мая Иванова Василева

Главен специалист

 

№ ЧР-03-142/23.04.2019 г

 

 

 

Страхил Каменов Ангелов

Км. наместник с. Мали Дреновец

 

№ ЧР-1000-29/24.04.2019 г

 

 

 

Бори Илиев Борисов

Специалист „Екскурзовод“

 

№ ЧР-03-144/25.04.2019 г

 

 

 

Петър Георгиев Петров

Ст. специалист

 

№ ЧР-03-149/02.05.2019 г

 

 

 

Зоя Иванова Тодорова

Специалист „Екскурзовод“

 

№ ЧР-03-150/03.05.2019 г

 

 

 

Сашка Иванова Цветкова

Км. наместник Държаница

 

№ ЧР-1000-32/03.05.2019 г

 

 

 

Ангел Георгиев Александров

Км. наместник Ярловица

 

№ ЧР-1000-31/03.05.2019 г

 

 

 

Христина Атанасова Петрова

Специалист

 

№ ЧР-03-151/07.05.2019 г

 

 

 

Димчо Линков Борисов

Специалист

 

№ ЧР-03-152/07.05.2019 г

 

 

 

Ирена Георгиева Виденова

Директор дирекция

 

№ ЧР-03-154/07.05.2019 г

 

 

 

Ирина Петрова Цветкова

Специалист „Екскурзовод“

 

№ ЧР-03-156/09.05.2019 г

 

 

 

Калин Иванов Пеев

Главен специалист

 

№ ЧР-03-157/09.05.2019 г

 

 

 

Иван Асенов Ангелов

Старши специалист

 

№ ЧР-03-161/13.05.2019 г

 

 

 

Иван Петков Иванов

Главен специалист

 

№ ЧР-03-166/14.05.2019 г

 

 

 

Наталия Велиславова Георгиева

Началник отдел

 

№ ЧР-03-167/14.05.2019 г

 

 

 

Коста Иванов Христов

Ръководител звено

№ ЧР-03-185/31.05.2019 г. № ЧР-03-184/31.05.2019 г

 

 

Трудов договор № 07/30.04.2019

Стефани Александрова Иванова

Специалист

№ ЧР -03-252 / 16.07.2019 № ЧР -03-253/ 16.07.2019

 

 

Трудов договор № 08/21.06.2019

Василена Миткова Николова

Гл. счетоводител

 

 

№ ЧР-03-301/19.08.2019 г

 

 

Акт за освобождаване № 01/16.08.2019

Красимира Иванова Иванова

Гл. счетоводител

№ ЧР-9400-771/03.12.2019 г.

№ ЧР-03-324/19.08.2019 г.

 

 

Акт № 01/18.08.2019 г

Галина Цветанова Петкова

Км. наместник с. Шипот

№ ЧР-9400-771/03.12.2019 г.

№ ЧР-9400-894/12.12.2019 г.

 

 

 

Миглена Колева Мариянова

Специалист „Програми и проекти“

№ ЧР-9400-795/09.12.2019 г

№ ЧР-9400-963/27.12.2019 г

 

 

 

Виолета Недялкова Панайотова

Гл. специалист „Организационно и техн. обслужване на ОбС“

№ ЧР-9400-796/09.12.2019 г

№ ЧР-03-393/11.12.2019 г.

 

 

 

Тихомир Младенов Танев

Км. наместник с. Лагошевци

№ ЧР-03-394/13.12.2019 г.

№ ЧР-03-396/13.12.2019 г.

 

 

 

Александра Цекова Томова

Км. наместник с. Мали Дреновец

№ ЧР-94-902/17.12.2019 г.

№ ЧР-03-403/23.12.2019 г.

 

 

 

Лозина Александрова Цонова

Км. наместник с. Медовница

№ ЧР-9400-903/17.12.2019 г.

№ ЧР-9400-954/27.12.2019 г.

 

 

 

Цеца Милкова Атанасова

Специалист „Екскурзовод“

№ ЧР-94-906/17.12.2019 г.

№ ЧР-03-402/20.12.2019 г.

 

 

 

Красимир Иванов Крумов

Км. наместник с. Скомля

№ ЧР-9400-952/17.12.2019 г.

№ ЧР-9400-953/27.12.2019 г.

 

 

 

Анжела Георгиева Георгиева

Км. наместник с. Септемврийци

№ ЧР-9400-958/27.12.2019 г.

№ ЧР-9400-960/27.12.2019 г.

 

 

 

Соня Арсенова Велкова

Км. наместник с. Ярловица

№ ЧР-94-964/27.12.2019 г.

№ ЧР-9400-971/30.12.2019 г.

 

 

 

Михаела Илчева Михайлова

Директор дирекция

№ ЧР-94-973/30.12.2019 г.

 

 

 

 

             

 

 

Всички служители са подали декларации в законно установения срок.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ДИМОВО

Утвърдени със Заповед № РД-02-427/30.10.2018 г.
на Кмета на община Димово Continue reading „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ДИМОВО“

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – кметове на кметства

                                                                            ДЕКЛАРАЦИИ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1 – т. 4 от ЗПКОНПИ

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т. 3

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т. 2

Част I

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т. 2

Част II

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1, т.

4

 

Снежана

Симова

 Ст. счетоводител

 изтегли

 

Да

  изтегли

 

Миронка

Табакова

Гл. експерт „ГРАО“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Иван

Табаков

Ст. специалист „ОС“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Мая

Василева

Гл. специалист „МДТ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Иванка

Велкова

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Татяна

Петрова

Гл. специалист „ЧР И Д“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Лилия

Иванова

Специалист „ИР“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Даниела

Въткова

Гл. специалист „АО“ и „ГРАО“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Георги

Георгиев

Гл. експерт „МП“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Габриела

Спасова

Юрисконсулт

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Веселина

Данаилова

Директор дирекция „АОФ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Наталия

Кръстева

Гл. експерт „ЧРЕ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Боримир

Богоев

Ст. специалист „РТ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Иван

Ангелов

Ст. специалист „МП“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Николай

Николов

Служител „СИ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Василена

Николова

Гл. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Цветан

Петров

Км. наместник с. Костичовци

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Асен

Асенов

Км. наместник с. Бела и с. Дълго поле

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Лазар

Василев

Км. наместник с. Кладоруб

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Павун

Николов

Км. наместник с. Шипот

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Теменужка

Василева

Км. наместник с. Острокапци

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Зоя

Тодорова

Специалист „Уредник“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Сашка

Цветкова

Км. наместник с. Държаница

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Евтима

Георгиева

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Татяна

Иванова

Ст. специалист „РТ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Сашка

Кирилова

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Венцислав

Емилов

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Олга

Владимирова

Гл. специалист „АТО“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Сиян

Петров

Специалист „БО“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Илияна

Джикелова

Ст. експерт „ГРАО“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Веселина

Аспарухова

Ст. специалист „РТ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Ирина

Йончева

Ст. специалист „МДТ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Румен

Иванов

Км. наместник с. Скомля

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Тихомир

Тошев

Км. наместник с. Лагошевци

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Илия

Петков

Секретар МКБППМН

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Любомира

Борисова

Ст. специалист „ГРАО“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Лора

Петкова

Технически сътрудник

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Людмил

Иванов

Гл. специалист „МДСИ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Анелия

Лилова

Зам.-кмет

Изтегли

 

 

 

 

Петко

Върбанов

Зам.-кмет

Изтегли

 

 

 

 

Митко

Славчев

Гл. архитект

Изтегли

 

 

 

 

Живка

Петрова

Секретар на община

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Венка

Александрова

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Надя

Якимова

Ст. счетоводител

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Петър

Петров

Ст. специалист „МП“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Димчо

Борисов

Специалист „ИМГ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Ирена

Виденова

Директор дирекция „УТМППП“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Ангел

Александров

Км. наместник с. Ярловица

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Калин

Пеев

Гл. специалист „МДСИ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Страхил

Ангелов

Км. наместник с. Мали Дреновец

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Матилда

Матеева

Км. наместник с. Върбовчец и с. Яньовец

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Георги

Василев

Км. наместник с. Владиченци

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Христина

Петрова

Специалист „ИМГ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Наталия

Георгиева

Началник отдел „МП,ПП“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Теодора

Вълчева

Гл. специалист „БФ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Румен

Каменов

Началник отдел „УТТ“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Емил

Петров

Гл. специалист „СС“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Бори

Борисов

Специалист „Екскурзовод“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Ирина

Цветкова

Специалист „Екскурзовод“

Изтегли

 

Да

изтегли

 

Стела Борисова Специалист „Екскурзовод“ Изтегли        Да изтегли  
Иван Петков  Главен специалист МДСИ Изтегли        Да изтегли  
Милена  Ванкова Технически сътрудник Изтегли        Да изтегли