Община Димово се присъедини към Единния модел, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронно плащане във връзка с подаване и получаване на електронни документи.

Община Димово се присъедини към Единния модел, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронно плащане във връзка с подаване и получаване на електронни документи.

Страницата на Държавната агенция за електронно управление е достъпна на следния електронен адрес:

http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services