З А П О В Е Д

ОТНОСНО: образуване на общи избирателни секции за произвеждане на Национален референдум
На основание чл.44, ал 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 71, ал 2 и 3 от Избирателния кодекс и Решение № 11-НР от 19. 11. 2012 година

Прикачени файлове: