КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА“

Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) степен на завършено образование – магистър;

в) минимален професионален опит – 4 (четири) години;

г) ранг – III-ти младши. Continue reading „КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА““