Заповед РД-02-26/01.02.2021 – Временна забрана за масови мероприятия със струпване на голям брой хора на открити или закрити места.

Заповед РД-02-26/01.02.2021 – Временна забрана за масови мероприятия със струпване на голям брой хора на открити или закрити места.

Прикачени файлове:

Заповед на РЗИ Видин за забрана за провеждане на масови мероприятия, свързани със струпване на голям брой хора по време на Църковния празник Богоявление /Йордановден/ на 06.01.2021 г.

Заповед на РЗИ Видин за забрана за провеждане на масови мероприятия, свързани със струпване на голям брой хора по време на Църковния празник Богоявление /Йордановден/ на 06.01.2021 г.

Прикачени файлове: