Заповед № 86/28.09.2010 год.

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище с. Арчар, ЕКАТТЕ 00672, община Димово както следва:

І. На ползвателя ЕТ“ Деси-Светла Симеонова“, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание чл.37в ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ ползвателят ЕТ“Деси-Светла Симеонова“ е с най-голям дял декларирани имоти /собственна, арендована или наета земеделска земя/ в масиви – № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 82, 83 и 87, както следва:

 

Прикачени файлове: