Дневен център за стари хора и Дом за стари хора с. Гара Орешец

На 23.08.2006 г. Общинският съвет на Димово взима решение за откриване на Дом за стари хора в с. Гара Орешец с капацитет 20 места, като вид социална услуга в специализираните институции. Старт на неговото разкриване е даден през 2007 г. със Заповед на Изпълнителният директор на Агенция „Социално подпомагане“ към Министерство на труда и социалната политика. На следващата година – 2008 отново със Заповед на Изпълнителният директор на Агенция „Социално подпомагане“ към Министерство на труда и социалната политика капацитетът на ДСХ е увеличен от 20 на 30 места. От тогава услугата функционира на територията на с. Гара Орешец, общ. Димово с капацитет 30 места.
Към момента Директор на ДСХ и ДЦСХ с. Гара Орешец е Таня Тодорова.
Тел. за контакт 0894 624052.