Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с. Воднянци

Функционира от 2011 г.
От януари 2011 г. до м. май 2011 г. управител е Милчо Иванов.
Отначало домът е с по-малко потребители, само трима. По-късно капацитетът се увеличава до 10 потребители. Започва като защитено жилище, а по-късно сменя статута си на ЦНСТЛПР.
От м. май 2011 г. до момента управител на дома е Евгени Цветанов Славчов.
Тел. за контакт 0885524522.