Център за настаняване на лица с физически увреждания, с. Извор

Открит е на 01.06.2010 г. Приема лица, за които са изчерпани всички други възможности за доставяне на социални услуги в общността и не са в състояние сами да организират и да задоволят своите жизнени потребности, с изричното условие да са с физически увреждания.
Първият настанен потребител е 19.07.2010 г.
От 2010 г. до 2014 г. управител е Людмил Радуканов, Велко Велков от 2014 г. до 2017 г., а от 2017 г. – Игнат Игнатов.
Капацитетът на дома е 15 потребители, персонала наброява 14 служители.