Образци на удостоверения даващи възможност на гражданите, които не притежават валидни документи да упражнят правото си на глас

Образци на удостоверения даващи възможност на гражданите, които не притежават валидни документи да упражнят правото си на глас

Прикачени файлове: