Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите. Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Арчар

Прикачени файлове: