Собщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите. Разрешетолно за ползване на повърхностен обект – язовир Дреновец

Прикачени файлове: